O Konferencji "Informatyka w Edukacji", 27-29 czerwca 2017


Zapraszamy wszystkich do uczestniczenia w XIV Konferencji "Informatyka w Edukacji", IwE2017 - pobierz plakat dla szkoły lub zaproszenie indywidualne dla nauczyciela. Tematem głównym konferencji jest w tym roku:

Powszechne kształcenie informatyczne - na start!

Konferencja "Informatyka w Edukacji" ma na celu upowszechnianie, promocję i popularyzację prac naukowych, osiągnięć i planów oraz przykładów dobrej praktyki związanych z edukacją informatyczną, ma istotne znaczenie dla rozwoju metodyki nauczania informatyki.
Jest miejscem spotkań autorytetów z uczelni wyższych, instytucji związanych z edukacją informatyczną i nauczycieli. Dzięki temu pozwala w sposób naukowy rozważać różne aspekty zmian oraz określać ich znaczenie i konsekwencje w praktyce szkolnej.

Cele ogólne Konferencji

Celem konferencji jest wykazanie ścisłego związku informatyki, myślenia algorytmicznego i programowania z wszystkimi dziedzinami nauki oraz opracowanie metodycznych aspektów wprowadzania do szkół i na uniwersytety myślenia komputacyjnego podpartego programowaniem.

1 września 2017 roku wkracza do szkół nowa Podstawa programowa z informatyki wprowadzająca naukę programowania od najmłodszych lat. Poza traktowaniem nauki programowania jako aktywności rozwijającej kreatywność i innowacyjność uczniów w każdej dziedzinie życia, w starszych klasach nauka programowania w ramach przedmiotu informatyka powinna również odgrywać rolę przygotowania do wyboru kariery zawodowej związanej z informatyką, bazującym na solidnych podstawach dziedziny informatyka, która ma swoje teorie i metody, techniki i praktykę.

Cele szczegółowe Konferencji:
Cele szczegółowe konferencji to omówienie, analiza, dyskusja i ocena działań związanych z następująca tematyką:

  • algorytmika i programowanie;
  • wokół nowej podstawy programowej informatyki;
  • metodyczne aspekty wprowadzania programowania od najmłodszych lat;
  • roboty... do roboty w szkole;
  • przygotowanie nauczycieli informatyki do prowadzenia zajęć;
  • wsparcie informatyką innych przedmiotów;
  • informatyczny rozwój szkoły;
  • zawód informatyka - w szkole i na uczelni.

Program

W programie Konferencji zaplanowano ponad 100 aktywności w postaci wykładów plenarnych wybitnych profesorów, referatów i warsztatów uczestników konferencji, również firm sponsorskich. Ponadto podczas konferencji odbędzie się Posiedzenie Rady ds. Informatyzacji Edukacji MEN, Zaprezentowana zostanie Roda Kompetencji Sektora IT, odbędzie się dyskusja o nowej podstawie informatyki z udziałem całego Zespołu ds. Podstawy programowej informatyki, dyskusja na temat kształcenia zawodowego. W trakcie konferencji będzie można zwiedzać stoiska firm sponsorskich, na których prezentowane będą różnorodne pomoce dydaktyczne i nowe podręczniki. Dla nauczycieli z województwa kujawsko-pomorskiego jest również przygotowana oferta darmowych warsztatów w dniu 29 czerwca 2017 roku. Atrakcyjnie zapowiada się kolacja konferencyjna z udziałem jazzowej wokalistki Joanny Czajkowskiej-Zoń.

Konferencja trwa trzy dni i odbywa się w terminie 27-29 czerwca 2017 roku. Miejscem Konferencji jest Wydział Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu, ul. Chopina12/18. Wpłaty za uczestnictwo są opisane na stronie Rejestracja, logowanie i opłaty.

Współpraca

Patronat medialny