O Konferencji

Relacja radia Pomorza i Kujaw
Relacja Telewizji Toruń


W tym roku IwE otwiera się na wszystkich nauczycieli i wykładowców, którzy chcą w sposób świadomy wykorzystywać metody i techniki wypływające z informatyki do rozwiązywania problemów w nauczanych przez siebie przedmiotach: matematyczno-przyrodniczych, humanistycznych, artystycznych i w nauczaniu wczesnoszkolnym.
Tematem przewodnim tegorocznej, jubileuszowej edycji konferencji Informatyka w Edukacji jest:

Myśl komputacyjnie!

Myślenie komputacyjne stało się podstawą ostatnich zmian w nauczaniu informatyki. W następnym kroku powinno przeniknąć do wszystkich dziedzin. Konferencja jest również okazją do zaprezentowania najnowszych rozwiązań technologicznych wspomagających edukację w tym zakresie.
Jubileusz XV-lecia konferencji i 70-cio lecie informatyki w Polsce skłania do podsumowań: Czy obrane kierunki zmian w edukacji informatycznej są prawidłowe i czy jesteśmy na nie dobrze przygotowani? Jakie wartości możemy czerpać z informatyki, w czasach, w których nowoczesna technologia pochłania uczniów, studentów i całe społeczeństwo? Będziemy we wspólnej dyskusji szukać odpowiedzi na te pytania.

Zapraszamy do uczestniczenia w warsztatach metodycznych, a także do dzielenia się z uczestnikami swoimi doświadczeniami.

Tematyka konferencji

  • jubileusze informatyczne - wspomnienia najpiękniejsze;
  • myślenie komputacyjne w teorii i w praktyce;
  • przygotowanie do wprowadzania myślenia komputacyjnego we wszystkich dziedzinach życia;
  • nowa podstawa programowa informatyki - blaski i cienie;
  • przygotowanie nauczycieli informatyki do realizacji podstawy programowej;
  • praca z uczniem uzdolnionym informatycznie;
  • informatyczny rozwój szkoły;
  • zawód informatyka - w szkole i na uczelni.

Współpraca
 

Toruń