Publikacja IwE 2018


ISBN 978-83-231-4049-8Spis treści

Kwiatkowska A. B., Wstęp

Wystąpienia plenarne

Myślenie komputacyjne w kształceniu

Sysło M.M., JAK MYŚLEĆ KOMPUTACYJNIE prezentacja

Kalendarium edukacji informatycznej na tle kalendarium 70-lecia informatyki. Wspomnienie Krzysztofa Święcickiego. Osobista dygresja - algorytmika w poezji prezentacja

Kwiatkowska A. B., PODSTAWA PROGRAMOWA INFORMATYKI W SZKOLE PONADPODSTAWOWEJ – ALGORYTMIKA, PROGRAMOWANIE I MYŚLENIE KOMPUTACYJNE

Herma S., Raczek W., Żywczak B, PROBLEM KOMIWOJAŻERA W ŚWIETLE KSZTAŁTOWANIA MYŚLENIA KOMPUTACYJNEGO NA WYBRANYCH ETAPACH EDUKACYJNYCH

Ludorowska K., ROZBUDZANIE MYŚLENIA KOMPUTACYJNEGO W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ Z WYKORZYSTANIEM POMOCY EDUMATRIX

Piwiński M., SIECI KOMPUTEROWE – MYŚLENIE KOMPUTACYJNE W PRAKTYCE

Moczkodan R., DT FOR IT, CZYLI DESIGN THINKING A BRANŻA INFORMATYCZNA

Programowanie

Borowiecka A., Jochemczyk W., Olędzka K., LEKCJE Z JAVASCRIPT

Gąsienica-Samek A., Gąsienica-Samek E., INSTAKOD, PLATFORMA DO NAUCZANIA PODSTAW PROGRAMOWANIA I ALGORYTMIKI W SZKOLE

Gałuszka F., Jankowski G., PROGRAMOWANIE W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ. JAK OBAWĘ ZAMIENIĆ W FASCYNACJE

Ryżowicz K., UMIEM PROGRAMOWAĆ, WIĘC UMIEM ROZWIĄZYWAĆ PROBLEMY. O PROJEKCIE UNIJNYM REALIZOWANYM WŚRÓD ŁÓDZKICH UCZNIÓW KLAS VII – VIII

Przykłady dobrych praktyk

Bednarska-Bzdęga M., Perekietka P., PRZEWODNIK PO INFORMATYCE DLA NAUCZYCIELI

Bieganowski B., NARZĘDZIA INFORMATYCZNE W NAUCZANIU PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH

Paks M., STEAM VS STEM – NAUCZANIE PRZEZ DOŚWIADCZANIE

Sobera J,. Szczerba-Zubek A., TECHNOLGIE INFORMACYJNE W NAUCZANIU INNYCH PRZEDMIOTÓW

Zdziech M,. PRZYKŁAD DOBRYCH PRAKTYK. PROJEKT @KTYWNI

Roboty… do roboty w szkole

Bury T., MICRO:BIT W EDUKACJI

Jurkiewicz A., PROGRAMOWANIE ROBOTÓW NA EKRANIE KOMPUTERA – ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ

Zawód informatyka – w szkole i na uczelni

Brosiło J., DORADZTWO ZAWODOWE W PRACOWNI KOMPUTEROWEJ WROCŁAWSKI MOODLE I OFFICE 365

Kędracka-Feldman E., Rostkowska M., WSPARCIE INFORMATYKĄ DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

Ostrowska B., Kulisiewicz T., INFORMATYK PO SZKOLE I UCZELNI PERSPEKTYWY I WYZWANIA ZAWODU

Warsztaty

Ablewski P., RASPBERRY PI I HTML5 – NAUKA PRZEZ ZABAWĘ

Ankiewicz-Jasińska E., Jasińska A., Kornacki P., CZY PASJA WYSTARCZY?

Bała P., Górski Ł., JAVA W SZKOLE

Bała P., Nowicki M., SCRATCH 3.0 – NOWE MOŻLIWOŚCI

Borowiecka A., OD TABLICZKI MNOŻENIA DO LICZB PIERWSZYCH MATEMATYKA ZE SCRATCHEM

Borowiecka A., Borowiecki M., W POSZUKIWANIU WYJŚCIA ZABAWA Z PROCESSINGIEM

Borowiecki M., Chechłacz K., OD PROGRAMOWANIA WIZUALNEGO DO TEKSTOWEGO

Borowiecki M., Chechłacz K., ŁAMIEMY SZYFR CEZARA

Głuszniewska A., ROZWIAJNIE MYŚLENIA KOMPUTACYJNEGO WŚRÓD UCZNIÓW I ETAPU EDUKACYJNEGO

Jasińska A., Ankiewicz-Jasińska E., Kornacki P., LEKCJA INFORMATYKI I TELEFON KOMÓRKOWY

Jasińska A., Tomczewski J., ZSM IQOR ROBOTICS AQADEMY

Jaworowicz B., Poturała W., LEKCJE Z CLASSTOOLS I ROZSZERZONĄ RZECZYWISTOŚCIĄ

Jochemczyk W., Olędzka K., PIERWSZE KROKI Z MICRO:BIT

Jasińska A., Ankiewicz-Jasińska E., Kornacki P., PRZYGOTOWANIE PRACOWNI INFORMATYCZNEJ

Kranas W., PIĘKNO I RADOŚĆ PROGRAMOWANIA W SNAP! WARSZTAT

Kurpiewski D., Skowronek K., Firszt M., TRUDNE TEMATY W NAJPROSTSZY SPOSÓB

Kurpiewski D., Skowronek K., Firszt M., TRUDNE TEMATY W NAJPROSTSZY SPOSÓB. REKURENCJA

Pikus H., Woronowicz P., CERTYFIKACJA EPP E-NAUCZYCIEL

Pikus H., Woronowicz P., CERTYFIKAT ECDL S10 PODSTAWY PROGRAMOWANIA

Piwiński M., WIRTUALNE SIECI LAN

Szabłowicz-Zawadzka G., PROGRAMOWANIE W PYTHONIE – ALGORYTMY TABLICOWE A LISTY

Wizytówki firm

LEARNETIC, LEARNETIC

Grupa MAC S.A., Grupa MAC S.A.

Nettigo, Nettigo

Pilch EDUMATRIX CZYLI PROGRAMOWANIE TO PRZYSZŁOŚC

Polskie Towarzystwo Informatyczne, Polskie Towarzystwo Informatyczne

ECDL, ECDL 20 LAT W POLSCE

PTI, RADA DO SPRAW KOMPETENCJI

PTI, IZBA RZECZOZNAWCÓW

Współpraca
 

Toruń